Obniżona stawka VAT

Od 1 lutego 2022 r. do 31 października 2022 r. dla towarów spożywczych obowiązuje stawka podatku od towarów i usług obniżona do wysokości 0.